Porttiautomatiikka

Kevytkulkuiset, moottoroidut portit ovat suomalaista turvallisuustekniikan osaamista parhaimmillaan. Pur-ait Oy:n portteihin liitetään yhä useammin monipuolisia ja laadukkaita tunnistin- ja kulunvalvontajärjestelmiä. Porttiautomatiikka on toteutettavissa myös jälkiasennuksena jos nykyisestä liukuportistasi puuttuu esimerkiksi liiketunnistin tai muu turvalaite.

Pur-ait Oy tarjoaa porttiautomatiikan liukuportteihin ja saranaportteihin, ohjauskeskukset, vaadittavat varolaitteet sekä asennuksen.
Pur-ait Oy:n porttiautomatiikan yhteistyökumppani on Ovitor Oy.

Porttiautomatiikka: Ovitor-koneistot teollisuuskäyttöön

Ovitor-koneistoa suosittelemme kaikkiin vaativiin kohteisiin kestävyytensä ja toimintavarmuutensa ansiosta. Ovitor-koneistot ja Pur-ait Oy:n porttijärjestelmät muodostavat yhdessä turvalaitteiden kanssa CE-hyväksytyn porttikokonaisuuden.

Olennainen osa portin turvallista käyttöä ovat liitettävät turvalaitteet esim. tuntoreunat, valokennot ja induktiosilmukat.
Osa turvalaitteista toimii tarvittaessa yhteistyössä avausjärjestelmien kanssa.

TURVALAITTEET

Pur-ait Oy:n toimittamat liukuporttijärjestelmät ovat rakennustuotteiden ovia ja portteja koskevan eurooppalaisen standardin SFS-EN 13241 vaatimusten mukaisesti toteutettuja.

Liukuportin turvalaitteet

Turvareunan lähetin

Tuntoreuna porttilehden kärjessä tunnistaa esteen sulkeutuessa ja pysäyttää portin sekä portti avautuu.

Turvasilmukka

Liukuportin sulkeutuessa maahan sijoitettu turvasilmukka havaitsee ajoneuvon.

Liiketunnistin ja turvavalokenno

Liukuportin turvavalokennon säteen katketessa portin liikepysähtyy ja portti palaa auki-asentoon.

AVAUSVAIHTOEHDOT

Vaihtoehtoja portin ohjaukseen on olemassa runsaasti uudesta teknologiasta perinteisempiin malleihin. Nykyisin suositaan yhä useammin edullista ja joustavaa mobiilitekniikkaa, joka mahdollistaa myös kevyen kulunvalvonnan.

Liukuportin avausvaihtoehdot

GSM-ohjain

Portin läheisyyteen sijoitettavalla päätteellä näppäiltävä tunnus avaa portin.

Kaukosäädin

Avauskäskyn antava ohjain, joka soveltuu alle 50 metrin käyttöetäisyydelle.

Numerokoodi

Portin läheisyyteen sijoitettavalla päätteellä näppäiltävä tunnus avaa portin.

Avaussilmukka

Portin läheisyyteen aitauksen sisäpuolelle maahan sijoitettava induktiosilmukka, joka tunnistaa ajoneuvot.