Laatu ja vastuullisuus

Pur-ait Oy:n aitajärjestelmää on kehitetty vuodesta 1977 lähtien. Perustuotevalikoimamme on laaja ja lisääntyy edelleen. Alkuperäinen idea tuoteperheen modulaarisuudesta ja sen suomista mahdollisuuksista on edelleen suunnittelun perusta. Tuotekehitys, testaus ja valmistus on koko toiminnan ajan pidetty Pur-ait Oy:n omissa käsissä ja valmistamme tuotteemme edelleen Suomessa itse. Näin pystymme tuottamaan ripeästi toimivat ratkaisut myös yksilöllisiin tarpeisiin.

Pur-ait Oy:n porteilla CE-merkintä

Pur-ait Oy:n valmistamat ja toimittamat portit täyttävät VTT Expert Services Oy:n testausselosteen VTT-S-07258-13 mukaan standardin SFS-EN 13241 vaatimukset. Portille tehtiin vaatimusten mukaiset testit ja tarkastukset, joilla todettiin porttien turvallinen avautuminen ja törmäysvoimat, sekä muut turvallisuuteen liittyvät kohdat. Samalla todennettiin portin käytettävyys vaatimusten mukaiseksi standardin SFS-EN 12605 mukaan.

Pur-ait Oy:llä RALA-pätevyys

RALA-pätevät yritykset tekevät vastuullista ja laadukasta työtä. RALA-pätevyys on todistus yrityksen vastuullisesta, luotettavasta ja ammattitaitoisesta toiminnasta. Pätevyyden myöntää riippumaton arviointilautakunta. Voit ladata RALA-todistuksemme tästä.

Pur-ait Oy:llä Suomen Vahvimmat -sertifikaatti

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.

Suomen Vahvimmat -sertifikaattiin oikeutettuja ovat Asiakastiedon 7-portaisen Rating Alfan kahteen ylimpään luottoluokkaan kuuluvat yritykset, joita on noin 12 % suomalaisyrityksistä. Vaatimukset näihin luokkiin pääsemiselle ovat yrityksen erinomaiset taloudelliset tunnusluvut, yrityksen positiiviset taustatiedot ja maksukäyttäytyminen.

 

Mitä on Pur-ait laatu?

Pur-ait Oy:n laadulla tarkoitamme sitä, että asiakkaan kerrottua meille tarpeensa, me tarjoamme siihen ratkaisun, joka on asiantuntemuksella suunniteltu, toteutetaan parhaalla ammattitaidolla ja on sovittuun aikaan käyttövalmis. Emme jätä asiakastamme pulaan toimituksen jälkeenkään, vaan tarjoamme kattavan varaosa-, huolto- ja ylläpitopalvelun.

Pur-ait Oy:n aitajärjestelmää on kehitetty vuodesta 1977 lähtien. Perustuotevalikoimamme on laaja ja lisääntyy edelleen. Alkuperäinen idea tuoteperheen modulaarisuudesta ja sen suomista mahdollisuuksista on edelleen suunnittelun perusta. Tuotekehitys, testaus ja valmistus on koko toiminnan ajan pidetty Pur-ait Oy:n omissa käsissä ja valmistamme tuotteemme edelleen Suomessa. Näistä seikoista johtuen pystymme tuottamaan ripeästi toimivat ratkaisut myös yksilöllisiin tarpeisiin.

Valmistuslaatumme muodostuu korkeatasoisista raaka-aineista, hyvästä suunnittelusta, ajantasaisista tuotepiirustuksista ja henkilökunnan sitoutuneisuudesta. Jokaisen toimitettavan tuotteen valmistusketju dokumentoidaan. Palautemenettely toimii tuotantoketjussamme molempiin suuntiin. Tuotteemme täyttävät kaikki viranomaisvaatimukset.

Yhteistyökumppaneiden valintakriteereinä pidämme luotettavuutta, tehokkuutta ja joustavuutta. Toimittajat, aliurakoitsijat ja asiakkaat on kytketty osaksi toiminnan kehittämistä.

Asiakastarpeiden, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset sekä tekniikan kehittymisen suomat mahdollisuudet edellyttävät kykyä sopeutua. Ammattiosaamisemme perustuu jatkuvaan oppimiseen. Järjestämme ja tuemme henkilökuntamme koulutusta, jotta voimme vastata alati muuttuvan ympäristön haasteisiin.

Ympäristövastuullisuus

Periaatteet ja käytännöt

Pur-ait Oy on sitoutunut ympäristön huomioonottamiseen kaikessa toiminnassaan. Käytämme energiaa tehokkaasti ja pyrimme minimoimaan jätteen sekä kierrättämään mahdollisimman paljon. Eritoten alumiinin, joka on arvokas kierrätysmetalli, käyttöä tehostetaan jokaisessa prosessin vaiheessa. Metallijätteet lähetetään kierrätykseen ja muu toiminnassa syntyvä jäte lajitellaan huolellisesti. Pakkausmateriaalimme on pääosin kierrätettyä ja tarjoamme asiakkaillemme jätteen nouto- ja jälleenkäsittelypalveluita.

Yhteistyökumppaniemme ympäristövastuu

Pur-ait Oy:n päätavarantoimittajina toimivat puolalainen Wiśniowski (terästuotteet) ja suomalainen Purso Oy (alumiinituotteet). Molempien toimintaa ohjaa sertifioitu ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä ja toimijat noudattavat ympäristönsuojelun paikallisia ja eurooppalaisia lakivelvoitteita. Tuotannossa ja logistiikassa yhteistyökumppanimme noudattavat kestäviä periaatteita mm. minimoimalla CO₂ -päästöt ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa. Edellytämme kaikkien aliurakoitsijoidemme ja omien työntekijöidemme sitoutumista ajoneuvojen, koneiden ja työkalujen, sekä työmenetelmien tuottamien haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin. Vaatimusten toteutuminen edellyttää ajoneuvojen, koneiden ja työkalujen säännöllistä huoltamista. Molemmat kumppanit hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ja minimoivat hiilidioksidipäästöjä. Purson Oy:n Greenline-tuotteet hyödyntävät kierrätysalumiinia, mikä säästää luonnonvaroja ja vähentää energiaa merkittävästi verrattuna uuden alumiinin tuotantoon. Tämä kumppanuus auttaa meitä saavuttamaan omat ympäristötavoitteemme ja tarjoamaan asiakkaillemme vastuullisesti tuotettuja ratkaisuja. Wiśniowski on pienentänyt tehtaansa energiankulutusta ja näin mahdollistanut sähkön vaihtamisen kaasuenergiaan. Tämän ansioista Wiśniowskin tuotantolaitos on saanut energiatehokkustodistuksen. Myös Purso Oy:n tehdastila ja anodisoinnin tuotantoprosessi lämmitetään uusiutuvalla bioenergialla.

Pur-ait Oy on sitoutunut seuraaviin periaatteisiin

 • Käytämme kaikessa toiminnassamme energiaa mahdollisimman tehokkaasti
 • Tuotteemme on suunniteltu siten, että materiaalihukka on mahdollisimman vähäinen. Ostamme materiaaleja vain käyttötarpeemme mukaisissa mitoissa ja määrinä. Prosessijäte kierrätetään.
 • Alumiini on arvokas kierrätysmetalli. Kaikki valmistuksessa ylimääräiseksi jäänyt alumiini erotellaan ja toimitetaan uudelleen käytettäväksi. Alumiini voidaan kierrättää useita kertoja, joka tekee siitä erittäin ympäristöystävällisen raaka-aineen.
 • Muut tuotannossa ja asennusten yhteydessä syntyvät metalli- ja metallipurkujätteet toimitamme metallien kierrätykseen erikoistuneelle paikalliselle yhteistyökumppanillemme.
 • Lajittelemme kaiken toiminnassa syntyvän jätteen.
 • Tarjoamme myös asiakkaillemme jätteiden nouto- ja jälleenkäsittelypalvelun.
 • Pakkausmateriaali, jota tuotteisiimme käytetään suhteellisen vähän, on sekin pääosin kierrätettyä.
 • Kierrätyskelvottoman sekajätteen määrää pyritään systemaattisesti vähentämään seuraamalla syntyvän sekajätteen määrää ja opastamalla henkilökuntaa jätekuorman vähentämiseen.
 • Edellytämme, että valitsemamme toimittajat ja aliurakoitsijat noudattavat toiminnoissaan kestävän kehityksen periaatteita ja eettisiä pelisääntöjä sekä sitoutuvat jätteiden käsittelyyn ympäristön huomioivalla tavalla.
 • Käyttämämme kemikaalit sekä tuotantoprosessissa että tuotteidemme jälkikäsittelyssä on valittu siten, että niiden ympäristörasitus on mahdollisimman vähäinen. Käyttämämme leikkuunesteet ovat kasvisöljypohjaisia
 • Hyvällä suunnittelulla optimoimme kuljetustarpeet.
 • Edellytämme kaikkien työntekijöidemme ja aliurakoitsijoidemme sitoutumaan ajoneuvojen, koneiden ja työkalujen sekä työmenetelmien tuottamien haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin. Vaatimusten toteutuminen edellyttää ajoneuvojen, koneiden ja työkalujen säännöllistä huoltamista.
 • Pyrimme siihen, että toiminnoistamme aiheutuu mahdollisimman vähän haittavaikutuksia veteen, maaperään ja ilmakehään