Porttiautomatiikka

Kevytkulkuiset, moottoroidut portit ovat suomalaista turvallisuustekniikan osaamista parhaimmillaan.  

Koneistot teollisuuskäyttöön

Koneistoa suosittelemme kaikkiin vaativiin kohteisiin kestävyytensä ja toimintavarmuutensa ansiosta. Asentamamme porttijärjestelmät muodostavat yhdessä turvalaitteiden kanssa CE-hyväksytyn porttikokonaisuuden.

Olennainen osa portin turvallista käyttöä ovat liitettävät turvalaitteet esim. tuntoreunat, valokennot ja induktiosilmukat. Osa turvalaitteista toimii tarvittaessa yhteistyössä avausjärjestelmien kanssa.

Turvalaitteet

Pur-ait Oy:n toimittamat liukuporttijärjestelmät ovat rakennustuotteiden ovia ja portteja koskevan eurooppalaisen standardin SFS-EN 13241 vaatimusten mukaisesti toteutettuja.

Turvareuna

Turvareuna tunnistaa esteen portin liikkuessa ja aktivoituessaan pysäyttää portin liikkeen. Tuntoreuna portin kärjessä pysäyttää portin liikkeen ja kääntää kulkusuunnan auki-asentoon.

Turvasilmukka

Liukuportin sulkeutuessa maahan sijoitettu turvasilmukka havaitsee ajoneuvon ja avaa sulkeutumassa olevan portin.

Liiketunnistin ja turvavalokenno

Liukuportin turvavalokennon säteen katketessa portin liike pysähtyy ja portti palaa auki-asentoon.

Avaustekniikat

Vaihtoehtoja portin ohjaukseen on olemassa runsaasti uudesta teknologiasta perinteisempiin malleihin. Nykyisin suositaan yhä useammin edullista ja joustavaa mobiilitekniikkaa, joka mahdollistaa myös kevyen kulunvalvonnan.

GSM-avaus

Avaus soittamalla tai puhelimeen ladatun sovelluksen kautta. GSM-modeemi sisältää myös vuosikellon.

Kaukosäädin

Avauskäskyn antava ohjain, joka soveltuu alle 50 metrin käyttöetäisyydelle.

Numerokoodi

Portin läheisyyteen sijoitettavalla päätteellä näppäiltävä tunnus avaa portin.

Manuaaliohjaus

Lukittavasta kotelosta voidaan valita avaustekniikaksi käsikäyttöpainikkeet tai automaatio.

Kulunvalvonta

Pur-ait Oy:n toimittamat portit voidaan liittää myös kiinteistön kulunvalvonnan järjestelmiin.

Kello-ohjaus

Kello-ohjaus avaa ja sulkee liukuportin tallennettujen kellonaikojen mukaan.

Avaussilmukka

Portin läheisyyteen aitauksen sisäpuolelle maahan sijoitettava induktiosilmukka, joka tunnistaa ajoneuvot.