Johny Wallen on nimitetty 9.5.2016 alkaen Pur-ait Oy:n sähköhuolto-osaston uudeksi tiimiläiseksi. Wallenin tehtäviin kuuluvat yleiset sähkö- ja huoltotyöt, mm porttiautomatiikka-asennukset. Sähköhuolto-osastolla työskentelee Wallenin lisäksi kaksi sähkömiestä.