MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Pur-ait Oy toimii henkilötietorekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä uudistetun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.
Viranomaisten julkaistessa uusia toimintaohjeita GDPR:n tulkintaan, pyrimme päivittämään tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.
Julkaistu pvm. 24.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pur-ait Oy
Y-tunnus 0112790-0
Lyhtytie 24 B
00750 Helsinki
Puh: 09-3509400

2. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Pur-ait Oy:n sosiaalisen median koordinaattori Karoliina Vuorinen
karoliina.vuorinen@purait.fi

3. REKISTERÖIDYT

Pur-ait Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, suosittelijat ja potentiaaliset suosittelijat, mielipidevaikuttajat ja yhteistyökumppanit.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

Pur-ait Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen, yhteistyökumppanuussuhteen, sopimuksen valmistelun, oikeutetun edun, rekisteröidyn antaman suostumuksen, sekä lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Pur-ait Oy käsittelee markkinointirekisterin henkilötietoja vain seuraaviin määriteltyihin tarkoituksiin:

- markkinointi
- suoramarkkinointi
- yhteistyökumppanuuksien ylläpito
- markkinoinnin ja sen menetelmien kehittäminen
- palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
- lisäpalvelujen tarjoaminen

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Pur-ait Oy:n markkinointirekisterin henkilötietoja voivat käsitellä yrityksen omat työntekijät, sekä käyttämämme alihankkijat, palvelut ja järjestelmät, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta käsitellessään henkilötietoja Pur-ait Oy:n lukuun.

7. REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, suosittelijoiden, potentiaalisten suosittelijoiden, mielipidevaikuttajien ja yhteistyökumppanien seuraavat henkilötiedot:
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, sekä www.purait.fi-verkkosivuilta saadut evästetiedot.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada hänestä kerätyt henkilötiedot tarkastettavakseen, vastustaa niiden käsittelyä, pyytää niiden poistoa, tai pyytää niiden siirtoa toiseen järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus saada vastaus pyyntöönsä kuukauden sisällä sen lähettämisestä. Tietojen hallinnointia koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: karoliina.vuorinen@purait.fi tai Pur-ait Oy:n toimistolle osoitteessa Lyhtytie 24 B, 00750 Helsinki.

Henkilöllisyyden varmistamiseksi tietojen hallinnointia koskevat pyynnöt tulee lähettää rekisterissämme henkilön nimiin merkitystä sähköpostiosoitteesta, tai tietojen poistoa pyytäessä vähintään saman työnantajan nimiin merkitystä sähköpostiosoitteesta. Toimistolla asioidessa henkilöllisyys varmistetaan henkilöllisyystodistusta näyttämällä. Näiden käytäntöjen tarkoituksena on varmistaa, että tiedot eivät päädy ulkopuolisten henkilöiden käsiin.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi nähtävillesi elektronisessa muodossa. Mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit pyytää yritystä korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeuta siihen.

Poisto-oikeus
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa.

Oikeus tietojen siirtoon
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa yrityksen toiminnasta valvontaviranomaiselle, mikäli yritys ei toimi GDPR-asetuksen edellyttämällä tavalla. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun puhelinneuvonta on auki maanantaista keskiviikkoon klo 9.00–16.00 numerossa 029 56 16670.

9. TIETOLÄHTEET

Pur-ait Oy:n markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot on hankittu rekisteröidyiltä kasvotusten, sähköpostitse, puhelimitse, www.purait.fi-verkkosivun kautta, yritysten julkaisemista yhteystiedoista, tai mediasta.

10. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Pur-ait Oy luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
- rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
- yhteistyökumppaneillemme rekisteröidylle tarjottavan palvelun takaamiseksi
- tilastointia varten
- fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Pur-ait Oy luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja EU:n ulkopuolelle ilman näiden suostumusta ainoastaan sellaisille palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield –sopimuksen.

12. TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Pur-ait Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuussuhteen keston ajan, tai niin kauan kuin yritys tarjoaa viestintää, johon rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. Perustellun säilytysajan kuluttua umpeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä yhden vuoden kuluessa umpeutumispäivämäärästä.

13. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Pur-ait Oy:n henkilötietorekisterien käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja F-Securen viruksentorjuntaohjelmalla.

Järjestelmään pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, joilla on tarve siihen tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

Henkilötietorekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.