MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Pur-ait Oy toimii henkilötietorekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä uudistetun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Viranomaisten julkaistessa uusia toimintaohjeita GDPR:n tulkintaan, pyrimme päivittämään tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Julkaistu 24.5.2018.

Muokattu 27.1.2021.

 

 

1.  REKISTERINPITÄJÄ

 

Pur-ait Oy
Y-tunnus 0112790-0
Lyhtytie 24 B
00750 Helsinki
Puh: 09-3509400

 

2.  TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

 

Pur-ait Oy:n sosiaalisen median koordinaattori Karoliina Vuorinen
karoliina.vuorinen@purait.fi

 

3.  REKISTERÖIDYT

 

Pur-ait Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, suosittelijat ja potentiaaliset suosittelijat, mielipidevaikuttajat ja yhteistyökumppanit.

 

4.  REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

 

Pur-ait Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen, yhteistyökumppanuussuhteen, sopimuksen valmistelun, oikeutetun edun, rekisteröidyn antaman suostumuksen, sekä lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

 

5.  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Pur-ait Oy käsittelee markkinointirekisterin henkilötietoja vain seuraaviin määriteltyihin tarkoituksiin:

 

 • markkinointi
 • suoramarkkinointi
 •  yhteistyökumppanuuksien ylläpito
 • markkinoinnin ja sen menetelmien kehittäminen
 • palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
 •  lisäpalvelujen tarjoaminen

 

6.  HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

 

Pur-ait Oy:n markkinointirekisterin henkilötietoja voivat käsitellä yrityksen omat työntekijät, sekä käyttämämme alihankkijat, palvelut ja järjestelmät, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta käsitellessään henkilötietoja Pur-ait Oy:n lukuun.

 

7.  REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

 

Rekisteristä löytyvät asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, suosittelijoiden, potentiaalisten suosittelijoiden, mielipidevaikuttajien ja yhteistyökumppanien seuraavat henkilötiedot:

Etu- ja sukunimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, sekä www.purait.fi-verkkosivuilta saadut evästetiedot.

 

8.  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada hänestä kerätyt henkilötiedot tarkastettavakseen, vastustaa niiden käsittelyä, pyytää niiden poistoa, tai pyytää niiden siirtoa toiseen järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus saada vastaus pyyntöönsä kuukauden sisällä sen lähettämisestä. Tietojen hallinnointia koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: karoliina.vuorinen@purait.fi tai Pur-ait Oy:n toimistolle osoitteessa Lyhtytie 24 B, 00750 Helsinki.

Henkilöllisyyden varmistamiseksi tietojen hallinnointia koskevat pyynnöt tulee lähettää rekisterissämme henkilön nimiin merkitystä sähköpostiosoitteesta, tai tietojen poistoa pyytäessä vähintään saman työnantajan nimiin merkitystä sähköpostiosoitteesta. Toimistolla asioidessa henkilöllisyys varmistetaan henkilöllisyystodistusta näyttämällä. Näiden käytäntöjen tarkoituksena on varmistaa, että tiedot eivät päädy ulkopuolisten henkilöiden käsiin.

 

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi nähtävillesi elektronisessa muodossa. Mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit pyytää yritystä korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa yrityksen toiminnasta valvontaviranomaiselle, mikäli yritys ei toimi GDPR-asetuksen edellyttämällä tavalla. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun puhelinneuvonta on auki maanantaista torstaihin klo 9.00–11.00 numerossa 029-566 6700.

 

9.  TIETOLÄHTEET

 

Pur-ait Oy:n markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot on hankittu rekisteröidyiltä kasvotusten, sähköpostitse, puhelimitse, www.purait.fi-verkkosivun kautta, yritysten julkaisemista yhteystiedoista, tai mediasta.

 

10.        TIETOJEN LUOVUTUKSET

 

Pur-ait Oy luovuttaa markkinointirekisteristään henkilötietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Sellaisille yhteistyökumppaneille, joille olemme sopimusteitse ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä.
 • Toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttäessä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Katsoessamme, että se on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyä varten.
 • Tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että rekisteröity ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä.

11.        TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

 

Pur-ait Oy luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja EU:n ulkopuolelle ilman näiden suostumusta ainoastaan sellaisille palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita (SCC).

 

12.        TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

 

Pur-ait Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuussuhteen keston ajan, tai niin kauan kuin yritys tarjoaa viestintää, johon rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. Perustellun säilytysajan kuluttua umpeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä yhden vuoden kuluessa umpeutumispäivämäärästä.

 

13.        REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Pur-ait Oy:n henkilötietorekisterien käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja F-Securen viruksentorjuntaohjelmalla.

 

Järjestelmään pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, joilla on tarve siihen tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

 

Henkilötietorekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.