Pur-ait Oy käyttää tehtaallaan VENI-energian toimittamaa päästötöntä hiilidioksivapaata sähköä. Hiilidioksidivapaa sähkö taataan erillisillä sertifikaattiostoilla, jossa sertifikaatin myyjänä oleva tuottaja takaa hiilidioksidivapaan sähkön alkuperän.
 
Näin ollen 100 % Pur-ait Oy:n kuluttamasta sähköstätuotetaan hiilidioksidivapaasti. Käytämme kaikessa toiminnassamme energiaa mahdollisimman tehokkaasti.