Pur-ait Oy on perheyritys monessa mielessä: Isien perustamana ja isän johtamana yrityksenä haluaisimme olla myös isäystävällinen työpaikka. Siksi Pur-ait viettää 17.-22.9. isäviikkoa. Toimitusjohtaja Jukka Vuorinen kertoo ajatuksiaan perheen ja työn yhdistämisestä yrittäjän näkökulmasta.

Yrittäjäksi päätyy yleensä keskiarvoa innokkaampi ja kilpailuhaluisempi ihminen.  Jos hyvin käy, tuo kaikkensa antava, intoa puhkuva työnarkomaani saattaa päästä myös työnantajaksi. Suomalaisiahan johdetaan kuulemma edestä, näyttämällä esimerkkiä. Eli johtaja vetää itsensä aivan piippuun, särkee ihmissuhteensa ja kiukuttelee alaisilleen kaikista vapaista vaatien samanlaista omistautumista kuin itseltään.

Jos oppii antamaan itselleen mahdollisuuden, on helpompi joustaa myös muille

Itselläni on ollut hyvä onni päästä yrittäjäksi helpompaa reittiä perheen kautta. Lisäksi vaimoni on ollut se perheen paremmin ansaitseva osapuoli, joka on osannut opastaa myös tasa-arvoiseen ajankäyttöön. Jos oppii antamaan itselleen mahdollisuuden, on helpompi joustaa myös muille. Silti muistan alkuaikojen lomien olleen korkeintaan viikon mittaisia ja saaneeni palautetta myöhästyttyäni Korkeasaaren retkeltä tai päiväkodista noudosta.

Ikä saattaa opettaa arvostamaan oikeita asioita ja suunnittelemaan ajankäyttöä paremmin. Luulen oppineeni ja olen varmasti liikaakin tutuille painottanut oman perheen merkitystä jokaisen omalle jaksamiselle. Silti tutuista yrittäjäkollegoista suurin osa on eronneita viikonloppuisiä.  Naisethan ovat liian viisaita yrittäjäksi alkamaankaan. Kun yrittäjä ja työnantaja oppii pitämään arvossaan omaa perhettä ja lapsia, on hänen helpompi myös ymmärtää työntekijöiden tarvetta osallistua vanhemmuuteen.

Työntekijä on yhtä tärkeä yhteistyökumppani kuin asiakas

Useimmiten ongelmat perhevapaista eivät johdu niinkään työnantajan ahneudesta vaan vastuuntunnosta asiakkaille annettuihin lupauksiin. Työnantaja on luvannut asiakkaalle tai muulle yhteistyökumppanille jotain, jonka aikatauluja usein yllättävät perhevapaat sotkevat. Työntekijä on kuitenkin yhtä tärkeä yhteistyökumppani kuin asiakas ja hänelle perhe on varmasti tärkeämpi kuin toimitusvarmuusprosentti. Tässäkin ongelmassa hyvä viestintä osapuolten välillä on usein paras ratkaisu ja ymmärrystä pitäisi löytyä niin asiakkaalta kuin työnantajaltakin.

Työntekijä on iso investointi. Jo rekrytointi saattaa maksaa tuhansia euroja. Lisäksi tulevat perehdytys ja jatkuva koulutus, puhumattakaan mitä tyytymätön työntekijä maksaa asiakassuhteissa. Kannattaa siis paitsi pitää kiinni työntekijöistä, myös pitää heidät positiivista yrityskuvaa ylläpitävinä. Tämä onnistuu parhaiten, jos heidän koti- ja perheasiansa ovat parhaalla tolalla. Kannattaa siis olla ymmärtäväinen ja tukea työntekijää siinä vaiheessa, kun hänen elämänvaiheensa sitä vaatii. Parhaassa tapauksessa voi saada toisen tai jopa kolmannen polven työntekijöitä samasta perheestä.

Asioita joiden pitäisi olla itsestään selvyyksiä ei aina tule tarpeeksi ajateltua. On hyvä, että muistuttamassa on isäviikon kaltaisia tapahtumia. Lisäksi täytyy löytyä ihmisiä, jotka haluavat aktiivisesti järjestää ohjelmaa ja muistuttaa asian tärkeydestä. Työ on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille mutta isyys on tärkeää koko perheen hyvälle ololle. Asiat tärkeysjärjestykseen mutta isän tukeminen työnantajana voi olla tuottavuuden tehostamista parhaimmillaan. Hyvää isäviikkoa, muistetaan asia myös muina viikkoina.

 

Jukka Vuorinen

Pur-ait Oy:n toimitusjohtaja