Aita tai portti mielessä? Pur-ait Oy konsultoi ja neuvoo.

Autamme mielellämme kaikessa aitojen ja porttien hankintaan liittyvässä. Tarvittaessa meiltä saat konsultoinnin, jossa käydään läpi asiakkaan tarpeet ja keinot niiden toteuttamiseen. Ammattitaitomme on asiakkaan käytettävissä. Konsultointikäynti voidaan toteuttaa joko Pur-ait Oy:n omien asiantuntijoiden kanssa tai yhteistyökumppaniemme avulla. 

Ota yhteyttä!

Aitatyypin valinta

Panssariaita on perusaitatyyppi, jolla tarkoitetaan kudottua metalliverkkoaitaa salmiakin muotoisella verkkosilmällä, jota myydään rullatavarana. Panssariaidan etuna on sen edullisuus ja sopeutuminen maaston muotoihin.

Säleverkkoaidalla tarkoitetaan teräslangasta hitsattuja aitaelementtejä. Se on näyttävämpi, kestävämpi ja modernimpi ulkoasultaan kuin perinteinen panssariverkkoaita.

Purso -panssariaita

Purso-panssariaitaa valmistetaan vakiona seitsemää korkeutta 25 cm välein metristä kolmen metrin korkeuteen asti. Oikean korkeuden valintaan vaikuttaa useat ulkoiset seikat. Varmista aina, tarvitseeko suunniteltu aita rakennuslupaa ja mitkä ovat sen vaatimukset.

Esimerkkejä vaaditusta korkeuksista:

  • Aita putoamissuojana, vähimmäiskorkeus 1,2 m.
  • Teollisuuslaitosten aidat 2 m (vakuutusyhtiöiden ohjesääntö).
  • Aidat palavien aineiden varastoinnissa 2,4 m.
  • Tenniskentät 3 m.
  • Tielaitoksella omat vaatimuksensa tietyypin mukaan.
  • Tullilaitoksella omat vaatimuksensa tullialueilla tapauskohtaisesti.
  • Paikallisilla rakennusvalvontaviranomaisilla omat vaatimuksensa aidan ulkonäköön ja korkeuteen tapauskohtaisesti.

Verkkomateriaaleja Purso-aidassa on kolme. Alumiinilangasta, kuumasinkitystä teräslangasta ja muovitetusta kuumasinkitystä teräslangasta kudottu panssariverkko. Verkon silmäkoko on 50 mm, tarvittaessa kudotaan myös muita silmäkokoja erikoistarpeisiin. Alumiiniverkko on omimmillaan silloin kun aidan on oltava pitkäikäinen, aitalinja on paikassa, jossa aita ei altistu mekaaniselle rasitukselle tai sääolosuhteet ovat erityisen vaativat. Alumiiniverkko ja muut osat Pur-ait Oy:n aitajärjestelmässä ovat ruostumattomia.

Sinkitty teräsverkko kudotaan hyvin vahvasti sinkitystä teräslangasta. Kuumasinkityn teräsverkon paremmasta vetolujuudesta johtuen se sopii parhaiten paikkoihin, joissa aita joutuu alttiiksi mekaanisille rasituksille, ilkivallalle ja lumikuormille. Muovipinnoitettu teräsverkko on valmistettu kuumasinkitystä langasta lisäämällä siihen fuusiomenetelmällä muovipinta. Muovi on paistettu teräslankaan kiinni, siten että sen kuoriminen on mahdotonta. Panssariverkkovalikoimaan saadaan oliivinvihreä vaihtoehto muovituksella. Muovitettu panssariverkko saattaa olla ratkaisu paikoissa, joissa ilmaston vaatimukset ovat poikkeuksellisia.

Adronit -säleverkkoaita

Adronit-säleverkkoaitaa valmistetaan 808 mm korkeudesta aina 2400 mm korkeuteen asti. Oikean korkeuden valintaan vaikuttaa samat tekijät kuin panssariverkkoaidassa. Varmista aina, tarvitseeko suunniteltu aita rakennuslupaa ja mitkä ovat sen vaatimukset.

Adronit-säleverkkoaitamallistossa materiaalina on aina teräs. Teräsverkko on hitsattu joko 5 mm pysty- ja 6 mm vaakalangasta (malli: Eco3), 6 mm pystylangasta ja 8 mm vaakalangasta (malli: Eco1) tai 6 mm pystylangasta ja 20 mm vaaka-U-profiilista (malli: Uni). Verkon silmäkoko on 50 mm vaakasuunnassa ja 200 mm pystysuunnassa.

Adronit-säleverkkoelementit ovat aina kuumasinkittyjä. Haluttaessa elementit voidaan lisäksi maalata polttomaalauksella. Vakiovärejä on kolme RAL-6005 tumman vihreä, 7016 antrasiitti ja 7030 vaalean harmaa. Kaikkia muitakin RAL-värejä voi tilata.

Aidan ja porttien sijainti

Aidan paikan suunnitteluun tontilla kannattaa uhrata hieman aikaa. Huolellisella suunnittelulla säästetään materiaaleissa, asennustyössä ja huollossa.

Aita on suunniteltava maa-alueelle rajojen sisäpuolelle, ellei aitalinjasta ole toisin määrätty tai sovittu. Aitalinja kannatta sijoittaa riittävän kauas ojista ja rinteistä, joissa luonnollinen eroosio voi kallistaa aidan perustuksia. Vältä erityisen pehmeitä kosteikkoja ja rantoja, joissa jää voi siirrellä perustuksia.

Panssariaidan kulmissa on pyrittävä mahdollisimman lähelle 90 asteen kulmia, joissa kulman tuenta on helpoin toteuttaa. Vältä loivia kulmia ja kaarevia aitaosuuksia, joissa verkon oma kireys vetää aikaa myöten perustukset vinoon. Adronit-aitamallissa kulmat voidaan tehdä myös loivemmiksi. Rinteissä aitaelementit joudutaan porrastamaan aina rinteen jyrkkyyden mukaan. Tämä tulee huomioida etenkin aitapylväiden määrässä sekä pituudessa.

Huomioi myös vaadittavat etäisyydet tiealueisiin, rautatiehen, voimalinjoihin, maakaasuputkiin ja maanalaisiin kaapeleihin.

Eniten aitoja vahingoittavat talvella aitalinjan läheisyydessä lumien auraukset ja läjitykset. Pyri linjaamaan aita siten, että aitalinja ei ole lähellä alueita, joissa lumitöitä tehdään koneilla. Varaa myös kasatulle lumelle alue, jossa lumi ei nojaa verkkoaitaan. Tarvittaessa lisää aitaan lumiportteja. Varmista myös, että suunniteltu aita ei estä kesällä tapahtuvia viheralueiden huolto- ja kunnossapitotöitä. Pysäköintialueet kannattaa erottaa aitalinjasta reunakivellä, kapealla viheralueella tai vaikka kaiteella.

Portit

Portti on suunniteltava omalle maa-alueelle rajojen sisäpuolelle. Hyvä portti on helposti löydettävissä, hyvin valaistu ja valvottavissa ja sen liikennesuunnat on selvästi merkitty. Toivottavaa on, että henkilöliikenne ohjataan omasta kulkuportista ja ajoneuvoliikenneportista on jalankulku kielletty. Portin avautumiselle on varattava riittävästi tilaa, niin että se ei estä liikkumista pihalla tai tiealueella. Liukuporteissa aukeamistilaa sivusuunnassa vaaditaan mallista riippuen seuraavasti: ajoväylän leveys + 2-2.5 m portin kannatusleveydestä riippuen. Saranaporteissa aukeamissuunnassa porttilehdille pitää jäädä esteetöntä tilaa yhtä paljon kuin porttilehti on pitkä. Samoin molemmissa tapauksissa aukeamistilan maaperä ei saa nousta korkeammalle kuin ajoväylän pinta. On hyvä, jos portin edessä on tilaa pysähtyä tukkimatta liikennettä. Koneellisissa porteissa on huomioitava varolaitteiden vaatima asennustila sekä mahdollisten kulunvalvontalaitteiden sijoitus porttiympäristössä. Porttien suunnittelussa on muistettava myös talviolosuhteet. Portteja ei kannata sijoittaa mäkeen, jossa liikkeellelähtö ja pysähtyminen on vaikeaa liukkaalla kelillä. Myös lumivara portin alla on huomioitava koko portin liikealueella.

Valmistelut

Aidan rakentaminen vaatii yleensä rakennusluvan. Tarkista asia kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa vaadittaessa rakennusluvan käsittely saattaa kestää viikkoja paikkakunnasta riippuen. Rakennuslupaan tarvittavia tyyppikuvia saat Pur-ait Oy:ltä. Rakennuslupaan sisältyy usein tontin rajapisteiden merkintä, joita tarvitaan aitalinjan merkitsemisessä.

Ennen asennuksen aloittamista on tilaajan aina varmistettava, ettei linjalla ole kaapeleita tai muita maanalaisia rakennelmia, jotka voisivat vahingoittua perustuksia kaivettaessa. Kaapelien sijaintiselvityksen saat kaupunkimittausosastolta tai Johtotieto Oy:n palvelusta. Huomaa, että kiinteistön omat kaapelit, kuten autolämmityspaikat eivät välttämättä näy mittausosaston kaapelikartoissa.

Kun aitalinja on suunniteltu ja tontin rajat merkitty, sekä maakaapelit selvitetty, merkitään aidan paikka maastoon esim. puutapein. Merkitty aitalinja raivataan puista ja risuista. Aitalinjan pohja tasataan ja raivataan kivistä sekä kannoista siten, että 3 metrin pylväsvälille ei jää yli 10 cm epätasaisuuksia. Raivatun alueen leveys on oltava vähintään 2 metriä ja se on pidettävä puhtaana kasvustosta myös aidan rakentamisen jälkeen.